הרב אלחנן ניר: ראשית החסידות

ראשית החסידות 1: הבעש"ט והיער

הרב אלחנן ניר • אלול תשע"ו
פתיחה לסדרת שיעורים על הדורות הראשונים של החסידות. מבט ראשון על הייחוד בדמותו של הבעש"ט דרך זיקתו אל היער.

ראשית החסידות 2: בטחון ועבודת ה' בעת התחלפות הזמנים

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ו
עיון בתורות של הסוד ישרים, ר' נחמן ואדמו"ר הזקן. חלקו האחרון של השיעור עוסק ביחס בין הלכה וקבלה בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף, לרגל שנה לפטירתו.

ראשית החסידות 7: הבעל שם טוב והשבתאות חלק ב

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ו
המשך העיסוק ביחסו של הבעל שם טוב לתנועה השבתאית.

ראשית החסידות 8: הבעל שם טוב והשבתאות חלק ג

הרב אלחנן ניר • א כסלו תשע"ז
המשך העיון ביחס בין ראשית החסידות לטראומה של השבתאות והתקווה המשיחית שהתפוגגה.

ראשית החסידות 6: הבעל שם טוב והשבתאות חלק א

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ז
על הזיקה שבין הבעל שם טוב לשבתאי צבי: על תולדות חייו של משיח השקר, תודעתו העצמית, והניסיון של הבעש"ט לתקנו.

ראשית החסידות 9: הבעל שם טוב והשבתאות חלק ד

אלחנן ניר • ח׳ כסליו ה'תשע"ז
המשך מבוא לראשית החסידות: הבעש״ט ומלחמתו בשבתאות ובממשיכי דרכו.

ראשית החסידות 7: מחשבות זרות

הרב אלחנן ניר • יד טבת תשע"ז
על ההתמודדות עם מחשבות זרות בראשית החסידות.

ראשית החסידות 4: דמות המורה חלק ב

הרב אלחנן ניר • אלול תשע"ז
על דמותו של הצדיק כמורה בחסידות.

ראשית החסידות 3: דמות המורה חלק א

הרב אלחנן ניר • אלול תשע"ז
על דמות הצדיק בחסידות ומשמעותה עבורנו.

ראשית החסידות 5: החיפוש אחר האותנטיות

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ז
המשך העיון ביסודות החסידות - מקומה של האותנטיות בחידושה של החסידות.

ראשית החסידות 6: דמותו של המגיד ממזריטש

הרב אלחנן ניר • אדר תשע"ז
לאחר העיון בדמותו של מייסד החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב, עוברים לדמותו של תלמידו הגדול - ר' דוב בער ממזריטש.

ראשית החסידות 7: התפילה של המגיד ממזריטש

הרב אלחנן ניר • אדר תשע"ז
על ההתמודדות עם הספק בתפילה, ועל העמידה של הסופי מול האינסופי.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435