הרב אלחנן ניר: תורת האדם של בעל התניא

תורת האדם של בעל התניא: מבוא לעולם החסידי ולתודעת אהבת ישראל

הרב אלחנן ניר • ט"ז באלול תשע"ח
שיעור מבוא. על תופעות השבתאות והפרנקיזם ותודעתם הרוחנית, כיצד התייחס אליהם הבעש"ט וכיצד ביקש להעלותם.

תורת האדם של בעל התניא 1: מה באמת מטריד את האדם?

הרב אלחנן ניר • כ"ז בחשוון תשע"ט
בעוד ר' אלימלך מליז'נסק ראה את תפקידו של הרבי במענה שהוא נותן למצוקות האנושיות של האדם - בני, חיי ומזוני, הרי שבעל פרי הארץ ורש"ז מלאדי התנגדו ליחס...

תורת האדם של בעל התניא 2: בין חסד לאמת

הרב אלחנן ניר • ד' בכסלו תשע"ט
לימוד ב'אגרת לנפש שפלה' - האגרת אותה כתב האדמו"ר הזקן מחב"ד סמוך למותו ובה הוא מסביר את השינוי שבין אמת לחסד, בין ההבנה כי אין בכוחו של הצדיק לתת מ...

תורת האדם של בעל התניא 3: בין חסידות לכתיבה

הרב אלחנן ניר • י"א בכסלו תשע"ט
הקדמת האדמו"ר הזקן לתניא היא הסבר מדוע על אף ההסתייגות החסידית המובהקת מכתיבה הוא בכל זאת כותב ספר. לימוד ההקדמה.

תורת האדם של בעל התניא 4: מבנה התניא ומגמות מרכזיות

הרב אלחנן ניר • י"ח בכסלו תשע"ט
מבט רוחב ראשון על ספר התניא - מבנה הספר והנושאים השונים העולים בו, צירי-רעיונות מרכזיים בו וסיבת היותו הספר המרכזי של חסידות חב"ד

תורת האדם של בעל התניא 5: מחיר הכתיבה

הרב אלחנן ניר • כ"ה בכסלו תשע"ט
החסידים בדורות הראשונים נמנעו בכל דרך מלכתוב את תורתם בשל החשש לאבד את החיוניות שבה. מדוע בכל זאת האדמו"ר הזקן החליט לכתוב את ספר התניא

תורת האדם של בעל התניא 6: כשאתה מבין שאין פתרון

הרב אלחנן ניר • ט' טבת תשע"ט
ספר התניא מבקש להציע מענה לזהות אנושית חסרת בהירות ומרכז פנימי. עיון בפרק א

תורת האדם של בעל התניא 7: הנפש שבכל דבר

הרב אלחנן ניר • ט"ז טבת תשע"ט
בפרק א ובפרק ב בתניא מדבר האדמו"ר הזקן על הנפש האלוקית והנפש הבהמית. מפגש עם המקור הקבלי לתודעה זו ועל משמעות החיות המחיה כל נברא מדומם ועד מדבר

תורת האדם של בעל התניא 8: העמידה אל מול הסוף

הרב אלחנן ניר • כ"ג טבת תשע"ט
לרגל כ"ד בטבת, יום פטירת בעל התניא - עיון בתודעת המוות שלו כפי שמופיעה באגרת הקודש אגרת כ"ז

תורת האדם של בעל התניא 9: עצמות ולבושים - שיעור ראשון

הרב אלחנן ניר • א' שבט תשע"ט
עיון בפרק ד בתניא העוסק במשמעות הלבושים ועיסוק בשאלה האם ניתן ליצור מגע אם הדבר עצמו או שמא רק דרך לבושיו, תוך השוואה לדברי הסופר דויד גרוסמן

תורת האדם של בעל התניא 10: עצמות ולבושים - שיעור שני

הרב אלחנן ניר • ח' שבט תשע"ט
סיום העיון בפרק ד העוסק במשמעות ההתגלות האלוקית דווקא במציאות התחתונה ולימוד בפרק לז העוסק במשמעות לימוד התורה ובהתנגדות בעל התניא לקשר של האדם עם ...

תורת האדם של בעל התניא 11: זה לעומת זה

הרב אלחנן ניר • ט"ו בשבט תשע"ט
האם הרע הוא ישות או העדר, ומה המשמעות של השמות "סטרא אחרא" וי' כתרין דמסאבותא" ביחס אליו? התבוננות בפרק ו בתניא