הרב יאיר דרייפוס: סיפורי מעשיות

סיפורי מעשיות 8

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
מעשה מז' בעטלירס - הקבצן העיוור.

סיפורי מעשיות 6

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
הקבצן הראשון - על העוורון ועל ראיה ואור.

סיפורי מעשיות 5

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיעור נוסף בסיפורי מעשיות, מעשה מז' בעטלערס, וגם איך הוא קשור לנישואין.

סיפורי מעשיות 4

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיעור רביעי על סיפורי מעשיות.

סיפורי מעשיות 3

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיעור שלישי בסיפורי מעשיות של רבי נחמן.

סיפורי מעשיות 2

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיעור שני בסיפורי מעשיות.

סיפורי מעשיות 1

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
הקדמה לסיפורי מעשיות, על המקום של המילים ומעבר להם.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435