הרב שג”ר: מעשה מבן מלך ובן שפחה

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 4

הרב שג"ר • תשס"ז
הזהות העצמית; היציאה מהציוויליזציה והחזרה אליה; הפנימיות והמודעות העצמית; התודעה המודרנית; הצדיק המודרני; השבת כהרמוניה פנימית ושלום.

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 3

הרב שג"ר • תשס"ז
הברית - הגאולה האישית; יצרים וקבלה עצמית.

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 2

הרב שג"ר • תשס"ז
הביטחון והשרירותיות; השרירותיות והעמדה המוסרית; הריכוז, יישוב הדעת; התוכחה וההשתאות.

מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו - חלק 1

הרב שג"ר • תשס"ז
מבוא ופתיחה לסיפור; שבירת הכלים והשרירותיות; בעיית האמונה והסיטואציה החברתית; תחושת העוול של בן המלך.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435