הרב שג"ר: שיעורים בליקוטי מוהר"ן

ליקוטי מוהר"ן, תורה מ"ט - צמצום ומחשבות טובות

הרב שג"ר • תשס"ז
בריאת העולם עפ"י האר"י הקדוש; מחשבות כמכוננות עולם; המחשבות הטובות והמחשבות הרעות; הצמצום ביחס לזולת ולכעסים; המתח שבין הכיסופים לשליטה.

מפורסמי שקר, היצר וההלכה

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ח, ח

החוק וחופש הדעת

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן ח, ז-ח

לימוד הלכה ותפילה

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ח, ו-ז

התמודדות עם הרע

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ח, ה

נשימה ארוכה בעולם הבא

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ח, ד

האנחה, הצדיק והרב של עשיו

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ח, א-ג

תיקון הברית ואמונה

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ז, ד

אמת ואמונה

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ז, ב-ג

חיי אמונה ותפילה

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ז, א-ב

סתירות, יצירה ואווזים שמנים

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן, תורה ו, ה-ו

שעושעי עולם הבא, רצוא ושוב

הרב שג"ר • תשס"ו
שיעור בליקוטי מוהר"ן תורה ו, ד