זוהר מאור: בקיאות ברצוא ושוב – תורת רבי נחמן

בקיאות ברצוא ושוב 4: תשובה על התשובה

זוהר מאור • תשרי תשע"ו
עיון בתורה ו בליקוטי מוהר"ן - על התשובה על התשובה, ועל המתח בין ביקורת עצמית להשלמה.

בקיאות ברצוא ושוב: תפיסת ההשגחה של רבי נחמן חלק א

זוהר מאור • שבט תשע"ז
בעקבות העיסוק בנושא החכמה והתמימות, שיעור על תורה נה בליקוטי מוהר"ן ועל שיעורו של הרב שג"ר עליה.

בקיאות ברצוא ושוב: מעשה בחכם ותם ב

זוהר מאור • שבט תשע"ז
מתוך סדרת שיעורים על מעשה בחכם ותם, ועל מקומם של החכמה והתמימות בעולמנו.

בקיאות ברצוא ושוב: מעשה בחכם ותם ג

זוהר מאור • שבט תשע"ז
סיכום העיון במעשה בחכם ותם.

בקיאות ברצוא ושוב: תמימות והשכלה חלק ב

זוהר מאור • שבט תשע"ז
עיון בליקוטי מוהר"ן תניינא תורה יב ותורה ד, תורות בהן עוסק רבי נחמן במקומה של התמימות וביחס להשכלה.

בקיאות ברצוא ושוב: מעשה ממלך עניו חלק ב

זוהר מאור • טבת תשע"ז
המשך העיון בסיפורו של רבי נחמן.

בקיאות ברצוא ושוב: החלל הפנוי בתורה סד

זוהר מאור • כסלו תשע"ז
המשך העיון בתורה סד על האמונה בחלל הפנוי.

בקיאות ברצוא ושוב: מעשה ממלך עניו חלק א

זוהר מאור • טבת תשע"ז
עיון בסיפורו של רבי נחמן.

בקיאות ברצוא ושוב: תפיסת ההשגחה של רבי נחמן חלק ב

זוהר מאור • שבט תשע"ז
המשך העיון בתורת ההשגחה של רבי נחמן בעקבות מעשה ממלך עניו. השיעור התמקד בתורה נח בליקוטי מוהר"ן.

בקיאות ברצוא ושוב: תמימות והשכלה חלק א

זוהר מאור • כסלו תשע"ז
עיון בתורה סג בליקוטי מוהר"ן, העוסקת בצדיק ובמשכילים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435