זוהר מאור: יסודות תורת חב”ד

ספר התניא 9: סיום פרק ז' ותחילת ח'

זוהר מאור • יז' טבת תשע"ו
סיום פרק ז' ותחילת לימוד פרק ח', עיסוק בשדין נוכראין ושדין יהודאין, ומה שביניהם.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435