הרב אלחנן ניר: מבואות לחסידות

מבואות לחסידות 10

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 10- כ"ט חשוון.

מבואות לחסידות 9

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 9- כ"ב חשוון.

מבואות לחסידות 8 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 8- ט"ו חשוון, חלק שני.

מבואות לחסידות 8 חלק א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 8- ט"ו חשוון, חלק ראשון.

מבואות לחסידות 7 חלק א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 7- ח' חשוון, חלק ראשון.

מבואות לחסידות 7 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 7- ח' חשוון, חלק שני.

מבואות לחסידות 6 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 6 - המעבר מהקיץ לחורף, והמשך סדרת השיעורים. א' חשוון- חלק ב'.

מבואות לחסידות 6 חלק א

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 6 - המעבר מהקיץ לחורף, והמשך סדרת השיעורים. א' חשוון- חלק א'.

מבואות לחסידות 5

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 5- ג' תשרי.

מבואות לחסידות 4

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 4- כ"ה אלול.

מבואות לחסידות 2

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 2, י"א אלול.

מבואות לחסידות 1

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 1, ד' אלול.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435