זוהר מאור: מדרש ואיז’ביצא

מדרש ואיז'ביצא 23

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
כד אדר א

מדרש ואיז'ביצא 21

ד"ר זוהר מאור • תשע"א

מדרש ואיז'ביצא 20

ד"ר זוהר מאור • תשע"א

מדרש ואיז'ביצא 19

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
כו שבט

מדרש ואיז'ביצא 18

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
מתן תורה

מדרש ואיז'ביצא 17

ד"ר זוהר מאור • תשע"א

מדרש ואיז'ביצא 16

ד"ר זוהר מאור • תשע"א

מדרש ואיז'ביצא 15

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
המשך [על העבדות והשעבוד]

מדרש ואיז'ביצא 14

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
לפרשת שמות

מדרש ואיז'ביצא 13

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
יג טבת

מדרש ואיז'ביצא 12

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
ו טבת

מדרש ואיז'ביצא 11

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
שיעור לקראת החנוכה.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435