איתן אברמוביץ: יצר הרע בהגותו של ר’ צדוק

יצר הרע בהגותו של ר' צדוק 10

איתן אברמוביץ • תשע"ג
שיעור סיכום- מגדל הפורח באוויר. [מחשבות חרוץ אות יב]

יצר הרע בהגותו של ר' צדוק 9

איתן אברמוביץ • תשע"ג
שיעור 9- על תיקון האכילה.

יצר הרע בהגותו של ר' צדוק 8

איתן אברמוביץ • תשע"ג
שיעור 8- רכות, קשיות והיצר.

יצר הרע בהגותו של ר' צדוק 7

איתן אברמוביץ • תשע"ג
שיעור 7- כעס ותאווה.

יצר הרע בהגותו של ר' צדוק 6

איתן אברמוביץ • תשע"ג
שיעור 6- וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה.

יצר הרע בהגותו של ר' צדוק 5

איתן אברמוביץ • תשע"ג
שיעור 5- יראה שממילא ועידון היצר.

יצר הרע בהגותו של ר' צדוק 4

איתן אברמוביץ' • תשע"ג
שיעור 4- בין בטלה לדביקות.

יצר הרע בהגותו של ר' צדוק 3

איתן אברמוביץ' • תשע"ג
שיעור 3- יצר ודרך ארץ.

יצר הרע בהגותו של ר' צדוק 2

איתן אברמוביץ' • תשע"ג
שיעור 2- יצר, חיקוי וכיסוי.

יצר הרע בהגותו של ר' צדוק 1

איתן אברמוביץ • תשע"ג
סדרת שיעורים שתעסוק בהיבטים שונים בהם עוסק רבי צדוק בענייני היצר ונגזרותיו. שיעור 1- פתיחה- מהטוב והרע אל הסוד והאמת.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435