אבישר הר שפי: שפת הזוהר

שפת הזוהר 5

אבישר הר שפי • תשע"ד
לימוד בזוהר - שיעור 5

שפת הזוהר 4

אבישר הר שפי • תשע"ד
לימוד בזוהר - שיעור 4

שפת הזוהר 3

אבישר הר שפי • תשע"ד
לימוד בזוהר - שיעור 3

שפת הזוהר 2

אבישר הר שפי • תשע"ד
לימוד בזוהר - שיעור 2

שפת הזוהר 1

אבישר הר שפי • תשע"ד
לימוד בזוהר - שיעור 1

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435