גאולה תתנו לארץ – מרצים אורחים

התחנה האוניברסלית: יהדות ואיסלם

הרב דוד מנחם • כ"ה אייר תשע"ה
הרב דוד מנחם ביקר בישיבה, ודיבר על הצורך להכיר את האיסלם בפרט ודתות אחרות בכלל, לצמצם את ביטויי השנאה כלפיהם, ולפתח את האמירה של היהדות כלפי העולם ...

התיתכן קדושה שלישית במציאות הידועה?

הרב יואל בן נון • תשע"ה
התארח בבית המדרש הרב יואל בן נון לשיעור על יסודות קדושה ראשונה ושנייה - בין עזרא ליהושע ובין ברית בין הבתרים וברית המילה.

הארץ והזיקה אליה - אלוף במיל' גרשון הכהן

גרשון הכהן • תשע"ה
התארח בבית המדרש האלוף במיל' גרשון הכהן לשיחה על מערכת הקשרים והזיקות בין אדם לאדמה ולארץ

הארץ והלאום - מודל המקרא ומודל המשנה

פרופ' אמנון רז קרקוצקין • תשע''ה
התארח בבית המדרש פרופ' אמנון רז קרקוצקין מאוניברסיטת בן גוריון ודיבר על מודלים שונים לתפיסת הארץ והלאום. על תפיסות גלות, ריבונות ומקום.

ספרות עברית ובית המדרש

חיים באר • טו תמוז תשע"ה
הסופר חיים באר ביקר בישיבה ודיבר על תפקידו של בית המדרש בהנחלת מעמקיה של השפה העברית.

פרופ' אבי שגיא - מקום ושפה

פרופסור אבי שגיא • תמוז תשע''ה
התארח בבית המדרש פרופסור אבי שגיא מאוניברסיטת בר אילן לשיעור על השפה והמקום ועל גישות פילוסופיות שונות לייצוג המקום בשפה

הגעגועים לשכינה והתחדשות החיים הדתיים

חביבה פדיה • ז אב תשע"ה
קריאה בזוהר איכה ושיחה על דרכי התמודדות עם טראומה ועל הופעות שונות של העולם המקדשי במיסטיקה היהודית. מתוך אירוע הסיכום של תכנית 'על דעת המקום'.

געגועים ויישוב הדעת

הרב עופר גיסין • ז אב תשע"ה
שיחה על המקום בתורתו של רבי נחמן: על המשנה למלך הקובע מקום ומתגעגע אל הבת-מלך, ועל שאלת 'איה' כיצירת מקום. מתוך אירוע הסיכום של תכנית 'על דעת המקום'.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435