הרב אלחנן ניר: מאחור באחור לפנים בפנים

מאחור באחור לפנים בפנים: שיעור 1

 • ח אייר תשע"ח
פסוקי התורה בפרשת בראשית, במדרשי חז"ל ובדברי אפלטון ביחס לבריאת אדם וחוה ומהות הנסירה שהתרחשה ביניהם. השיעור ניתן במהלך ימי השבעה לפטירת הרב אלישיב...

מאחור באחור לפנים בפנים: שיעור 2

הרב אלחנן ניר • טו אייר תשע"ח
עיסוק במאמרי הזוהר העוסקים בתהליך הנסירה.

מאחור באחור לפנים בפנים: שיעור 3

 • כב אייר תשע"ח
העיסוק בנסירה כרוך בסוגיית מות המלכים. לימוד דברי בעל ה"לשם שבו ואחלמה" ביחס לשבעת המלכים הקדומים ולשבירתם.

מאחור באחור לפנים בפנים: שיעור 4

הרב אלחנן ניר • כח סיון תשע"ח
תפיסת האדמו"ר הזקן מחב"ד את יחסי ה'אחור באחור' כהתגלות הרצון לעומת ה'פנים בפנים' כהתגלות העונג והספציפיות. משמעות יחסי הגוף והנפש כנובעים מיחסי תוד...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435