הרב אלחנן ניר: מבוא לפנימיות התורה

מבוא לפנימיות התורה 13: השבת - לילה ויום, יסוד ומלכות

הרב אלחנן ניר • כא טבת תשע"ח
בליל שבת אנחנו מתפללים "וינוחו בה", בשבת בבוקר "וינוחו בו" ובמנחה "וינוחו בם"": מה פשר ההבדל הזה? על טיבה של השבת ועל התנועה שבין היסוד והמלכות.

מבוא לפנימיות התורה 14: ספירת התפארת - השם הפרטי

הרב אלחנן ניר • כח טבת תשע"ח
משמעות שם הוי' וספירת התפארת, ומקומה כמאזנת בין הספירות שמעליה לאלו שתחתיה ובין קו הימין לקו השמאל.

מבוא לפנימיות התורה 15: חכמה ובינה

הרב אלחנן ניר • ו שבט תשע"ח
היחסים בין ספירות החכמה והבינה, אבא ואמא, ובינן לבין הספירות שתחתיהן - תפארת ומלכות.

מבוא לפנימיות התורה 16: שפע זמני ושפע קבוע

הרב אלחנן ניר • יג שבט תשע"ח
עיון בסתירה בין דברי הזוהר לדברי התיקונים, ובמענה של הרמ"ק והאר"י לסתירה זו.

מבוא לפנימיות התורה 17: נשמות חדשות

הרב אלחנן ניר • כ שבט תשע"ח

מבוא לפנימיות התורה 18: הכתר

הרב אלחנן ניר • כה אדר תשע"ח
היחס בין ספירת הכתר לספירות החכמה והבינה שתחתיה ובינה לבין ספירת התפארת. שיעור אחרון בסדרה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435