הרב אלחנן ניר: קין והבל

קין והבל 13: שער הגלגולים

הרב אלחנן ניר • יז שבט תשע"ז
על עיבור, גלגול וייבום בכתבי האר"י, ומשמעותם עבורנו.

קין והבל 15: העבודה עם הכתפיים

הרב אלחנן ניר • א אדר תשע"ז
על הקבצן בעל החטוטרת ב"מעשה משבעת הקבצנים", משמעות מיקומם של קין והבל בכתפי אדם הראשון ועליית קין לכהונה לעתיד לבוא.

קין והבל 16: קין ותורת משיח

הרב אלחנן ניר • כב אדר תשע"ז
הבל מייצג את תורת משה ואילו קין את התורה העתידית. עיון בדברי האר"י והשל"ה ומפגש עם דמויות קייניות לאורך ההיסטוריה התנ"כית תוך ניסיון לאפיין אותן

קין והבל 18: שיעור סיכום

הרב אלחנן ניר • סיוון תשע"ז
שיעור סיכום לסדרת השיעורים על קין והבל: על היחס בין האר"י ור' חיים ויטל.

קין והבל 17: הנשמות הבאות מקין

הרב אלחנן ניר • כו אייר תשע"ז
עיון בדברי הרמח"ל ביחס לקין והבל, שדה ואוהל, ולאחר מכן בדברי האר"י ביחס לשורשי הנשמות הבאות משורש קין.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435