הרב אלחנן ניר: רחל ולאה

רחל ולאה 18

הרב אלחנן ניר • תשע"ג
שיעור 18- ח' כסלו.

רחל ולאה 17

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור 17- א' כסלו.

רחל ולאה 16

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
כ"ג חשוון

רחל ולאה 15

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
ט"ז חשוון.

רחל ולאה 14

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
ט' חשוון

רחל ולאה 13

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
כוונות לראש השנה, כ"ו אלול.

רחל ולאה 12 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
י"ט אלול, חלק שני.

רחל ולאה12 חלק א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
י"ט אלול, חלק ראשון.

רחל ולאה 11

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
י"ב אלול

רחל ולאה 10

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
המשך סדרת השיעורים בפנימיות. הקדמה, ה' אלול.

רחל ולאה 8

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
כ"ב תמוז

רחל ולאה 9

הרב אלחנן ניר • תשע"ב
שיעור סיום- כ"ט תמוז