הרב יוסי גמליאל: גוף תפילה

גוף תפילה 1: עמידה

הרב יוסי גמליאל • י"ד בחשוון תשע"ט
שיעור ראשון בסדרת גוף תפילה. נתחיל בעמידה.

גוף תפילה 2: עמידה כשארית פולחנית

הרב יוסי גמליאל • כ"א בחשוון תשע"ט
התבוננות בעיצוב העמידה במקורות החז"ליים ומחשבות קיומיות בעקבותיה.

גוף תפילה 3: נענועים בתפילה

הרב יוסי גמליאל • כ"ח בחשוון תשע"ט
הנענועים הינם מחווה גופנית כמעט אוטומטית לרבים מן המתפללים. השיעור נגע באלמנטים שונים הקיימים בנענוע התפילה, מבריחה ופירוק של העמידה הנוקשה ועד לרי...

גוף תפילה 4: צום

הרב יוסי גמליאל • י' טבת תשע"ט
הצום נחווה לנו בדרך כלל כמשהו נלווה לעיסוקנו, משהו שצריך לעבור אותו. בעזרת תורה קעט של ר' נחמן ובעזרת שיתוף החברים ניסינו להתבונן על הצום כדבר לעצמו.