הרב נעם סמט: אחרון אחרון חביב

אחרון אחרון חביב 6

הרב נעם סמט • תשע"ד
מבוא לאחרונים - שיעור 6

אחרון אחרון חביב 5

הרב נעם סמט • תשע"ד
מבוא לאחרונים - שיעור 5

אחרון אחרון חביב 4

הרב נעם סמט • תשע"ד
מבוא לאחרונים - שיעור 4

אחרון אחרון חביב 3

הרב נעם סמט • תשע"ד
מבוא לאחרונים - שיעור 3

אחרון אחרון חביב 2

הרב נעם סמט • תשע"ד
מבוא לאחרונים - שיעור 2

אחרון אחרון חביב 1

הרב נעם סמט • תשע"ד
מבוא לאחרונים - שיעור 1

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435