הרב נעם סמט: מבוא לאחרונים

מבוא לאחרונים: פתיחה

הרב נעם סמט • תשע"ב
שיעור פתיחה בסדרה חדשה אשר מועברת בישיבה בנושא האחרונים.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435