זוהר מאור: יהדות ומודרנה – פנים וחוץ

יהדות ומודרנה - פנים וחוץ 7: הגותו של הרב שג"ר

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

יהדות ומודרנה - פנים וחוץ 6: הרב קוק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

יהדות ומודרנה - פנים וחוץ 4: הרש''ר הירש והרב יצחק ברויאר

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

יהדות ומודרנה - פנים וחוץ 5: הציונות

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

יהדות ומודרנה - פנים וחוץ 3: הנאורות

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

יהדות ומודרנה - פנים וחוץ 2: מעשה מחכם ותם

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

יהדות ומודרנה - פנים וחוץ 1: ימי הביניים, הרמב"ם והכוזרי

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
סדרת שיעורים בנושא פנים וחוץ והתמודדות העולם היהודי עם המודרנה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435