שיעורים ומאמרים בנושאים שונים

קירות סדוקים - סוגיית סתירת בית הכנסת

הרב אורי ליפשיץ • ז אדר תשע"ח
עיון בסוגייה במסכת בבא בתרא על דיני סתירת בית הכנסת, המלמדת על היחס בין המבנה לרוח השוכנת בו. מתוך יום העיון 'על דעת המקום', לקראת הפרידה מבית המדר...

משיחיות היום

הרב בניה ליפשיץ, הרב נעם סמט, זוהר מאור, יהודה עציון • ו תמוז
פאנל על משמעותה של המשיחיות עבורנו,שהתקיים כחלק מיום עיון פנימי בנושא המשיחיות.

מה אמר הרב שג"ר לעמוס עוז?

הרב אלחנן ניר • ה שבט תשע"ט
מבט על דברים שאמר הרב שג"ר על מקומה של ההלכה, במפגש עם עמוס עוז.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435