הרב אלחנן ניר: מחלוקות פנימיות בפנימיות

מחלוקות פנימיות בפנימיות - שיעור 33

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

מחלוקות פנימיות בפנימיות - שיעור 32

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

מחלוקות פנימיות בפנימיות - שיעור 31 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
סמינר צמצום: צמצום בתורת חב"ד - ניצן גאל דור, צמצום בתורת הרבי האחרון - כרם פרידמן

מחלוקות פנימיות בפנימיות - שיעור 30

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
סמינר צמצום - המגיד ממעזריטש - איתן הולנדר

מחלוקות פנימיות בפנימיות - שיעור 31 חלק א

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

מחלוקות פנימיות בפנימיות - שיעור 29

הרב אלחנן ניר • תשע"ד
סמינר צמצום - 1

מחלוקות פנימיות בפנימיות: שיעור 28

ד"ר ברוך כהנא • תשע"ד
טיפול ופסיכולוגיה בעקבות הצמצום: תיאוריה ופרקסיס.

מחלוקות פנימיות בפנימיות - שיעור 27

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

מחלוקות פנימיות בפנימיות - שיעור 26

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

מחלוקות פנימיות בפנימיות - שיעור 25

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

מחלוקות פנימיות בפנימיות - שיעור 24

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

מחלוקות פנימיות בפנימיות - שיעור 23

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435