מועדי אייר

שיחה ליום הזיכרון

מר אלי מזרחי • תשע"ב
שיחה מפי מר אלי מזרחי לכבוד יום הזיכרון.

שיחה ליום הזיכרון

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
קריאה מחודשת במאמר 'על במותינו חלל' של הראי"ה.

שיחה ליום העצמאות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

שיעור ביום הזיכרון לחללי צה"ל

הרב יאיר דרייפוס • 

ציון וירושלים

הרב שג"ר • 
דרשת הרב שג"ר ליום ירושלים, תשמ"ב

ל"ג בעומר בתורת חב"ד

הרב שג"ר • תשס"ו
לימוד מאמר של האדמו"ר האחרון מלובביץ' לל"ג בעומר

העולם שאנו הולכים ממנו דומה לחתונה

הרב שג"ר • תשס"ד
דברים בהתוועדות ל"ג בעומר, על הסתלקות הצדיק ועל החיים לאור המוות.

ירושלים - עיר האלוקים

הרב שג"ר • תשס"ו
על משמעותו של מושג 'עיר האלוקים' בימי קדם ובימינו ועל הניגוד בין עיר למדבר - שיחה ליום ירושלים.

"צאו ממערתכם" - סיפורו של רשב"י

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ו
קריאה באגדה התלמודית שגיבורה הוא רבי שמעון בר יוחאי, הנכנס למערה ויוצא ממנה - לימוד לקראת ל"ג בעומר ושבועות.

שיחה ליום הזיכרון

הרב אבישי שרייבר • תשע"ה
שיחה ולימוד ליום הזיכרון לחללי צה"ל

לימוד ליום העצמאות

הרב אלחנן ניר • תשע''ה
גישות שונות ביחס למדינת ישראל, לימוד לקראת יום העצמאות ה67

להכחיש את השואה

יהודה (אודי) דבורקין • תשע"ו
הכחשת שואה יכולה להיעשות באופן אקטיבי אך יכולה היא להיעשות גם על ידי אופן העיסוק בה, בחיטוט בדפי הזיכרונות באופן המתעלם מגודל האירוע הנוראי שנחשף א...