פורים

גוט פורים

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
רשימות על פורים ועל דמותו של הרב שג"ר.

דברים שרואים משם

עמרם מרגלית • תשס"ז
שאלת היחס בין היהודי בגלות לקב"ה היא השאלה המרכזית ביותר העולה ממגילת אסתר. קריאה רעיונית בסוגיית הפתיחה של מסכת מגילה [פורסם בקונטרס פורים תשס"ו].

פורים קטן

הרב אבישי שרייבר • תשס"ח
הציון של שמחת התמיד הוא בפורים קטן, כי זה הזמן המתאים ביותר למצוא את הדרך להעביר את שמחת הפורים לשאר ימות השנה.שיח לשבת כי-תשא, לכבוד פורים קטן.

כתבוני לדורות

הרב נעם סמט • תש"ע
על שאלת מקומה של מגילת אסתר בין כתבי הקודש.

שיעור לפורים

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

מקריות, גורל והשגחה

הרב שג"ר • פורים תשמ"ב
דרשה לפורים שהועברה בשנת תשמ"ב בישיבת הכותל, העוסקת במשבר ימית ופרשת תרומה.

משחק וליצנות חלק ב

הרב שג"ר • תשס"ה
המשך הלימוד לפורים בפסקה רנט בספר צדקת הצדיק

משחק וליצנות חלק א

הרב שג"ר • תשס"ה
לימוד לפורים בפסקה רנט בספר צדקת הצדיק

פורים כפורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
סיום לימוד בסיפור "מעשה משבעה קבצנים" בעניין הקבצן העיוור.

שמחת פורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
המשך לימוד בסיפור "מעשה משבעה קבצנים" בעניין הקבצן החרש.

קולות של פורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
לימוד בסיפור "מעשה משבעה קבצנים" בעניין הקבצן עקום הצוואר.

שיעור לראש חודש אדר

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח
לימוד על משה ובצלאל, אור וכלים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435