פסח

ליל הסדר כהתאהבות מחודשת בעצמנו

הרב יאיר דרייפוס • ז ניסן תשע"ו
שני הצירים של הסדר – יחסי הורים ילדים ותנועה מרעב לשובע, אחוזים זה בזה. מחשבות לקראת פסח, מימי הניקיונות ועד ליל הסדר.

המעבר מפורים לפסח - שיעור ראשון

הרב אלחנן ניר • י"ח אדר ב' תשע"ט
בפורים ישנו דילוג לבחינה של "למעלה מטעם ודעת" ואף בפסח ישנה בחינה של פסיחה וקפיצה. מה המשותף בין שתי התנועות הדומות הללו ומה שונה ביניהן? עיון בתור...

המעבר מפורים לפסח - שיעור שני

הרב אלחנן ניר • כ"ה אדר ב' תשע"ט
בעוד בפורים נס הישועה מתרחש ועדיין ישראל נותרים בשעבוד כעבדי אחשוורוש, בפסח זוהי ישועה שלמה: "ומעתה עבדי ה' ולא עבדי פרעה". מה משמעותה של אותה הישו...

בדיקת חמץ

הרב נעם סמט • כ"ז אדר ב' תשע"ט
שיעור כללי לקראת חג הפסח אודות מצוות בדיקת חמץ: על אופי איסור החמץ וטעמו, על יסודה של מצוות בדיקת החמץ ועל אופי ביטול החמץ

חודש החלומות - שיח לחג הפסח

הרב אלחנן ניר • ט' ניסן תשע"ט
מהי משמעותה של חגיגת חודש האביב, מלבד חגיגת חג הפסח הנפרש על פני שבוע אחד בלבד מתוך ארבעת השבועות של חודש האביב? הרב אלחנן ניר פותח פתחים לקשר בין ...
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435