איתן אברמוביץ: ר’ צדוק לימים הנוראים

ר' צדוק לימים הנוראים 3

איתן אברמוביץ • תשע"ג
לימוד דרשה על שינה והתעוררות, המכוונת לימים נוראים מינוריים.

ר' צדוק לימים הנוראים 4

איתן אברמוביץ • תשע"ד
עיון בשתי דרשות, על התשובה המשיחית ועל הוידוי כהתרסה.

ר' צדוק לימים הנוראים 2

איתן אברמוביץ • תשע"ד
לימוד דרשה על קול השופר כצעקת הלב ועל חיפוש המשענת הפנימית לתשובה.

ר' צדוק לימים הנוראים 1

איתן אברמוביץ • תשע"ג
על המועקה ובעיית הכנות בימים הנוראים. לימוד בדרשה של הרב שג"ר ובפירוש של ר' צדוק לביטוי "בשופר אפתנו".
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435