מחשבה

חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 6 - סיכום המפגשים עד כה, איסוף המודלים הקהילתיים שהוצגו ודיון סביב קהילה ויחסים בינאישיים בימינו

התגלות שיעור 16

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 16, קריאה בקטעים מתוך כוכב הגאולה ומהמאמר 'המחשב החדש' סביב הגותו של רוזנצווייג בנוגע...

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
לימוד בדרשת הרב שג"ר 'על אלימות ואמונה בעקבות אירועי עמונה'

חבורת הקהילה

ד"ר רולי בלפר • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 5 - בין היחיד לחבורה בתורות הסוד ובכלל. ד"ר רולי בלפר, אונ' בר אילן

התגלות שיעור 15

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 15, מבוא לפרנץ רוזנצווייג, חייו והגותו

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קידוש השם ומאורעות זמננו, מאמר משנת תשנ"ד העוסק במקומה של הציונות הדתית לנוכח התרופפות הציונות ותהליך השלום, לאומיות ואלימות ועוד.

חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 4 - הקהילה ברמב"ם. מנחה צביקה עשהאל

התגלות שיעור 14

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 14

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מעשה מבן מלך ובן שפחה - קריאה בדרשת הרב שג"ר על סיפורו של ר' נחמן מברסלב. שיעור 3

חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 3 - המשך עיסוק בחז"ל. מנחה יאיר ברלין

חבורת הקהילה

ד"ר זוהר מאור • תשע"ה
התבוננות במוסד הקהילה והיחס אליה בראי הדורות.שיעור 2 - הכתות בתקופת חז"ל, מנחה ארי סילברמן

התגלות שיעור 13

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 13

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435