איתן אברמוביץ: הגות יהודית מודרנית

הגות יהודית מודרנית 13: שוב ושוב בחזרה לציון

ישי מבורך • כט אדר תשע"ח
שיעור אורח עם ישי מבורך: על יחסו של רוזנצווייג לתפילה על שיבת הקרבנות, כדוגמא לקיום של היהדות כרוח רפאים, מסמנים מן העבר הממשיכים לאחוז בהווה.

הגות יהודית מודרנית 14: גאולה יהודית וגאולה נוצרית

איתן אברמוביץ • ו אדר תשע"ח
על תפיסת הגאולה של פרנץ רוזנצווייג, ועל הבחנתו בין היהדות לנצרות: הפנמה לעומת החצנה, התגלות אישית בהווה לעומת השתרשות בהתגלות שבמסורת.

הגות יהודית מודרנית 15: התשוקה המטפיזית

איתן אברמוביץ • יא אייר תשע"ח
פתיחה לסדרת שיעורים על הגותו של עמנואל לוינס. על הדחף הדתי המניע את מחשבתו: המועקה של העולם הניתן להכרה, והחיפוש אחר הטרנסצנדנטיות המוחלטת.

הגות יהודית מודרנית 16: מהאינסוף אל הפנים

איתן אברמוביץ • יז אייר תשע"ח
שיעור שני על הגותו של לוינס: עיון בקטעים מתוך המאמר 'אלוהים והפילוסופיה', על משמעותו של היחס אל האינסוף והאופן שבו הוא מתגלם ביחסים החברתיים.

הגות יהודית מודרנית 17: דת חילון ומוסר

איתן אברמוביץ • כד אייר תשע"ח
עיון בשני מאמרים של לוינס מתוך הספר 'חירות קשה', המתארים את תפיסתו את היהדות: על אתיאיזם ודתיות, אמונה וביקורתיות.

הגות יהודית מודרנית 18: לוינס וההלכה

איתן אברמוביץ • ב סיוון תשע"ח
עיון במקורות שונים כדי לעמוד על התיאור הפנומנולוגי שמציע לוינס לצורת הקיום שמעצבת שמירת ההלכה: על המרחק מהטבעיות, ועל החיים לצד גדר של שושנים.

הגות יהודית מודרנית 19: שיחה על עמנואל לוינס

אלי שיינפלד • ט סיון תשע"ח
ד"ר אלי שיינפלד ביקר בישיבה ודיבר על המפגש שלו עם הגותו של עמנואל לוינס. על ההתמודדות עם השאלות הגדולות, ועל המענה של לוינס לחילון ולמצב היהודי המו...

הגות יהודית מודרנית 20: לוינס והליטאיות

איתן אברמוביץ • יז סיון תשע"ח
עיון במאמרו של לוינס על 'נפש החיים' ודיון על האופי הליטאי של הגותו, וכן עיון במאמרו על 'צוואתו של יוסל רקובר' ודיון על שואה, חילון ואנחנו.

הגות יהודית מודרנית 21: פרשנות כהתגלות, סיכום

איתן אברמוביץ • כח סיון תשע"ח
עיון בדבריו של לוינס על התגלות ומפגש עם האחר דרך קריאה בכתבי הקודש, וסיכום סדרת השיעורים על הגותו.

הגות יהודית מודרנית 22: השל - דת ופילוסופיה קיומית

איתן אברמוביץ • ל סיון תשע"ח
שיעור ראשון על הגותו של הרב אברהם יהושע השל: עיון בפרקים הראשונים של 'אלוהים מבקש את האדם', ודיון על הפילוסופיה הקיומית כמנהירה את הקיום הדתי.

הגות יהודית מודרנית 23: פליאה ואמונה

איתן אברמוביץ • ז תמוז תשע"ח
המשך העיון בספרו של אברהם יהושע השל 'אלוהים מבקש את האדם': על הפליאה מהעולם כדרך לאמונה, ועל הנגישות של האופציה הזו עבורנו.

הגות יהודית מודרנית 24: מהפליאה אל ההתגלות

איתן אברמוביץ • כא תמוז תשע"ח
המשך העיון בספרו של השל 'אלוהים מבקש את האדם': על ממד הזמן והאירוע כמקום משכנם של האמונה וההתגלות, על האל המתקרב ומתרחק ומסתר פנים, ועל משמעותם של ...