איתן אברמוביץ: לימוד במורה נבוכים

מורה נבוכים 1: פתיחה

איתן אברמוביץ • ח' בחשוון תשע"ט
עיון בפרק הפתיחה של הספר: על המבוכה בימי הרמב"ם ובימינו, על קריאת התורה כמשל, ועל החוויה הדתית שמציעה הפילוסופיה.

מורה נבוכים 2: דברה תורה בלשון בני אדם

איתן אברמוביץ • ט"ו בחשוון תשע"ט
עיון בתפיסת הרמב"ם את המושג צלם אלוהים, ואת האופן שבו התורה משתמשת בדימויים מוחשיים כדי לקדם את התפיסה הדתית של לומדיה.

מורה נבוכים 3: הפשטה וממשות

איתן אברמוביץ • כ"ט בחשוון תשע"ט
עיון במהלך הפרשני של הרמב"ם בפרקים נבחרים מפרקי המילון, ודיון על משמעותו של מהלך זה ועל העולם הדתי המתעצב דרכו.

מורה נבוכים 4: תורת התארים - שיעור ראשון

איתן אברמוביץ • ו' בכסלו תשע"ט
פתיחה לעיון בדברי הרמב"ם על התארים: על היכולת לחרוג ממגבלות השפה ולהבין את ה', ועל התנועה החלופית אל עבר הבנת העולם והפעולה בתוכו.

מורה נבוכים 5: תורת התארים - שיעור שני

איתן אברמוביץ • י"ג בכסלו תשע"ט
עיון בפרקים נה-ס העוסקים בתארי השלילה, בניסיון לעמוד על החוויה הדתית של חוסר היכולת להבין.

מורה נבוכים 6: מהשלילה אל הידיעה

איתן אברמוביץ • כ' בכסלו תשע"ט
עיון בפרק סח, העוסק באחדות שכל משכיל ומושכל, על מנת להבין את הממד הדתי של פעולת החשיבה בתפיסתו של הרמב"ם.

מורה נבוכים 7: מבוא לעולמם של 'המדברים'

איתן אברמוביץ • ד' טבת תשע"ט
מבוא להתמודדות של הרמב"ם עם 'המדברים': על היחס בין האמונה למראית העין של העולם, ועל ההסתמכות על הסדר לעומת החתירה תחתיו.

מורה נבוכים 8: עולמם המופלא של המדברים

איתן אברמוביץ • י"א טבת תשע"ט
עיון בחלק א פרק עג, בו מתאר הרמב"ם את הנחות היסוד לתפיסת העולם של המדברים. על הדתיות המבוססת על פירוק הזהויות והחוקיות, ההתנגדות של הרמב"ם כלפיה וה...

מורה נבוכים 9: האל האריסטוטלי וקדמות העולם

איתן אברמוביץ • י"ח טבת תשע"ט
עיון בתפיסת הקדמות של אריסטו: בתפיסת האל כסיבה הראשונה המניעה את הגלגל, ובתודעה עליה מבוססת תפיסת הקדמות. לצד זאת, תחילת הדיון באלטרנטיבה שמציע הרמ...

מורה נבוכים 10: דחיית הקדמות

איתן אברמוביץ • כ"ה טבת תשע"ט
עיון בטיעוניו של הרמב"ם כנגד תפיסת הקדמות של אריסטו, ותחילת הדיון בשאלות העומק שמאחוריו: האם האמין הרמב"ם באל האריסטוטלי או באל הבורא? כיצד מעצבת ה...

מורה נבוכים 11: האמונה בבריאה ומשמעותה

איתן אברמוביץ • ג' שבט תשע"ט
סיכום תפיסתו של הרמב"ם בשאלת הבריאה והקדמות: במה באמת האמין הרמב"ם, מהו היחס בין אמונה לאמת, ומהי משמעותה של האמונה בבריאה ובניסים?

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435