איתן אברמוביץ: כתבי ר’ צדוק הכהן מלובלין

כתבי ר' צדוק 13: הקדושה שמחוץ לגבול

איתן אברמוביץ • כ"ד אייר תשע"ט
המשך העיון במהלך של ר' צדוק בספרו 'ישראל קדושים'. על החידושים המתגלים בעקבות היהודים הנידחים, ועל הצמיחה המחודשת של חלקי הזהות שנתלשו

כתבי ר' צדוק 14: מגדל פורח באוויר, שיעור ראשון

איתן אברמוביץ • ט' סיון תשע"ט
עיון בחלק הראשון של התורה של ר' צדוק במחשבות חרוץ יב: על חוסר הביסוס של התורה שבעל פה, ועל התודעה הלא-אורתודוקסית שמתאר ר' צדוק

כתבי ר' צדוק 15: מגדל פורח באוויר, שיעור שני

איתן אברמוביץ • ט"ז סיון תשע"ט
המשך העיון בתורה של ר' צדוק במחשבות חרוץ יב: על הדינמיות של הקיום היהודי, ועל היכולת לספר את הסיפור שלנו באופן שהופך זדונות לזכויות.

כתבי ר' צדוק 16: הגבול הגופני והגבולות התרבותיים

איתן אברמוביץ • כ"ג סיון תשע"ט
קריאה בפסקאות של ר' צדוק על הגבול שבין יהודים לגויים, ודיון על משמעותה של ההתעקשות להשאיר את הגוי בחוץ, למרות שכל יהודי נשאר בפנים

כתבי ר' צדוק 17: היהודים והגרים

איתן אברמוביץ • ל' סיון תשע"ט
עיון בתורות של ר' צדוק על אפשרות הגיור ומעמדם של הגרים, כשיקוף להנחות היסוד של על משמעותו של הגבול בין יהודים לגויים.

כתבי ר' צדוק 18: איזור הביניים שבין היהודים לגויים

איתן אברמוביץ • ז' תמוז תשע"ט
מבט על האפקט של מתיחת הגבול הנחרץ בין יהודים לגויים אצל ר' צדוק: האם הגבול נועד רק להפריד? ומהי הדינמיקה המתרחשת סביבו?

כתבי ר' צדוק 19: זהות כתהליך

איתן אברמוביץ • י"ד תמוז תשע"ט
שיעור סיכום לסדרה על תפיסת הזהות היהודית בכתבי ר' צדוק. עיון בתורה נז בספר רסיסי לילה, על האפשרות ועל הצורך לשמור על זהות יהודית מוגדרת בעולם מעורבב
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435