איתן אברמוביץ: התגלות – מריה”ל עד רוזנצווייג

התגלות שיעור 5

איתן אברמוביץ • תשע"ד
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 5

התגלות שיעור 4

איתן אברמוביץ • תשע"ד
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 4

התגלות שיעור 3

איתן אברמוביץ • תשע"ד
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 3

התגלות שיעור 2

איתן אברמוביץ • תשע"ד
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 2

התגלות שיעור 1

איתן אברמוביץ • תשע"ד
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 1

התגלות שיעור 17

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 17

התגלות שיעור 18

איתן אברמוביץ' • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 18

התגלות שיעור 19

איתן אברמוביץ' • תשע''ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 19

התגלות שיעור 20

איתן אברמוביץ' • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 20

התגלות שיעור 21

איתן אברמוביץ' • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 21

התגלות שיעור 22

איתן אברמוביץ' • תשע"ה
מריה"ל ועד רוזנצווייג; לימוד בספר הכוזרי וכוכב הגאולה - שיעור 22

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435