איתן אברמוביץ: חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר תשע"ה

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
לימוד בדרשת הרב שג"ר 'על אלימות ואמונה בעקבות אירועי עמונה'

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קידוש השם ומאורעות זמננו, מאמר משנת תשנ"ד העוסק במקומה של הציונות הדתית לנוכח התרופפות הציונות ותהליך השלום, לאומיות ואלימות ועוד.

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מעשה מבן מלך ובן שפחה - קריאה בדרשת הרב שג"ר על סיפורו של ר' נחמן מברסלב. שיעור 3

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מעשה מבן מלך ובן שפחה - קריאה בדרשת הרב שג"ר על סיפורו של ר' נחמן מברסלב. שיעור 2

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
מעשה מבן מלך ובן שפחה - קריאה בדרשת הרב שג"ר על סיפורו של ר' נחמן מברסלב. שיעור 1

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
הדרשה 'אור והודאה' מהספר 'להאיר את הפתחים', על היחס של הרב שג"ר למושג הנס ועל פרשנותו למושגים החסידיים המוזכרים בדרשה זו.

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קריאה בדרשה 'דברים שבעל פה' מהספר 'להאיר את הפתחים'. על היחס בין פנימיות-חיצוניות לתורה-חכמה

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
'גלגל חוזר - שיעור על הסביבון והצחוק של רבי נחמן' מתוך הספר להאיר את הפתחים. דרשתו של רבי נחמן על הסביבון וממעשה במלך עניו, על הצחוק ועל היחס בין ח...

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קריאה במאמרו של הרב שג''ר 'אור הנר - שיעור על גלגולה של מטפורה' מתוך הספר 'להאיר את הפתחים' לחנוכה. על דימויי הנר והאור ועל שימוש במטאפורות בכלל.

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קריאה במאמרו של הרב שג''ר 'בצלו חימדתי וישבתי: הביטחון בה' לפי ר' הלל מפריטש', שיעור שלישי.

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קריאה במאמרו של הרב שג''ר 'בצלו חימדתי וישבתי: הביטחון בה' לפי ר' הלל מפריטש'. שיעור שני.

חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • תשע"ה
קריאה במאמרו של הרב שג''ר 'בצלו חימדתי וישבתי: הביטחון בה' לפי ר' הלל מפריטש', שיעור ראשון.