איתן אברמוביץ: מקום ובית בכתבי הרב שג"ר

מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 1: אדמה, ארץ ומדינה

איתן אברמוביץ • י"א אייר תשע"ה
שיעור ראשון בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על המקום כמנוחה, ועל ההבחנה בין אדמה, ארץ ומדינה והשלכותיה.

מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 2: בני ברק והכנרת

איתן אברמוביץ • כ"ה אייר תשע"ה
שיעור שני בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על ארץ ישראל של הרב קוק וארץ ישראל של פרנץ רוזנצווייג, סוגים שונים של יחס למקום.

מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 3: ארץ הפלא הפוסטמודרנית

איתן אברמוביץ • ג סיון תשע"ה
שיעור שלישי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על ארץ ישראל של רבי נחמן, על חווית המקום כריבוי שאינו הרמוני ועל השלכותיה הפוליטית והחברתיות.

מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 4: שמיטה ויובל

איתן אברמוביץ • י סיוון תשע"ה
שיעור רביעי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על היחס לארץ שמעצבים השמיטה והיובל, ועל הקשר בין מקום ובעלות.

מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 5: כבוד וניכור

איתן אברמוביץ • י"ז סיון תשע"ה
שיעור חמישי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על המשיכה והדחייה כלפי הניכור שמייצגת המדינה, והפער בינה לבין המשפחתיות היהודית.

טראומת ההנתקות וקסמי הגלותיות

איתן אברמוביץ • כ"ד סיוון תשע"ה
על הרב שג"ר וההתנתקות: היחס למדינה, מקומו של הציבור הציוני-דתי והרלוונטיות של תגובות אלו כיום. מתוך יום עיון במלאת שמונה שנים לפטירתו של הרב שג"ר.

מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 6: האם, הרעיה והמדינה

איתן אברמוביץ • א תמוז תשע"ה
שיעור שישי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על המדינה האוטופית של הרב קוק, ועל המפלגה הנבואית שמציע הרב שג"ר.

מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 7: המדבר, העיר והבית

איתן אברמוביץ • ח תמוז תשע"ה
שיעור שביעי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על הקדושה העירונית לעומת קדושת הטבע, ועל המרחב הביתי שמעבר לשתיהן.

מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 8: ארץ וגאולה בין הממשי למציאותי

איתן אברמוביץ • ט"ז תמוז תשע"ה
שיעור שמיני בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. עיון בדרשה של הרב שג"ר על ההבחנה בין קדושה ראשונה לשנייה, ועל תפיסת המשיחיות הריאלית של הרמב"ם.

מקום ובית בכתבי הרב שג"ר 9: מתי חרב הבית?

איתן אברמוביץ • כב תמוז תשע"ה
קריאה בדרשות שונות של הרב שג"ר על חורבן הבית ואובדן הביתיות - סביב ההתנתקות, מלחמת יום הכיפורים, השואה וימי בין המצרים.

מקום ובית שיעור 10: אמונה כבית או כקבלה עצמית

איתן אברמוביץ • כט תמוז תשע"ה
עיון בדרשות של הרב שג"ר המציגות דימויים שונים של האמונה - הביתיות המובנת מאליה או הנקודה של 'אהיה אשר אהיה'.