הרב אלחנן ניר: דבקות מקומית

דבקות מקומית 1: אמצאך בחוץ - אשקך

הרב אלחנן ניר • יא אייר תשע"ה
שיעור ראשון בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על חיי החורף וחיי הקיץ, ועל מסעו של הבעל שם טוב לארץ ישראל בעקבות הגנבים.

דבקות מקומית 2: גולה ורזי תורה

הרב אלחנן ניר • כ"ה אייר תשע"ה
שיעור שני בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על הפחד מפני השיבה לארץ, מפני אובדן הגעגוע ורוח הקודש.

דבקות מקומית 3: כתרים לאותיות

הרב אלחנן ניר • ג סיון תשע"ה
שיעור שלישי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על משמעותם של התגים אותם קשר הקב"ה לאותיות בטרם מתן תורה.

דבקות מקומית 4: ארץ ישראל והלבושים

הרב אלחנן ניר • י סיוון תשע"ה
שיעור רביעי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על עבודת הבורא וצרכי היומיום, ועל מקומה של ארץ ישראל במתח הזה.

דבקות מקומית 5: החסידים באים

הרב אלחנן ניר • י"ז סיוון תשע"ה
שיעור חמישי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. קריאה במכתבי חסידים מארץ ישראל במאה ה-18, על קשיי העלייה לארץ ומעלותיה.

דבקות מקומית 6: החסידים באים חלק ב

הרב אלחנן ניר • א תמוז תשע"ה
שיעור שישי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. המשך הקריאה במכתבי חסידים מארץ ישראל.

דבקות מקומית 7: החסידים באים חלק ג

הרב אלחנן ניר • ח תמוז תשע"ה
שיעור שביעי בסדרה המועברת במסגרת 'על דעת המקום'. קריאה באיגרתו של ר' מנחם מנדל מויטבסק, על החיים בארץ כהצטרפות לשפלות של השכינה.

דבקות מקומית 8: תורה או אדמה

הרב אלחנן ניר • כב תמוז תשע"ה
שיעור שמיני בסדרה המועברת במסגרת 'על דעת המקום'. עיון ביחסם של תלמידי הגר"א כלפי העלייה לארץ, על ההבדל בין ר' חיים מוולוז'ין לר' מנחם מנדל משקלוב.