הרב אבישי שרייבר: חבורת לימוד בכתבי הרב שג"ר תשע"ט

כתבי הרב שג"ר: מעשה מחכם ותם

הרב אבישי שרייבר • ל' בחשוון תשע"ט
שיעור על דברים שכתב הרב שג"ר בעקבות מעשה מחכם ותם, שכתב ר' נחמן.

כתבי הרב שג"ר: להאיר את הפתחים

הרב אבישי שרייבר • ז' בכסלו תשע"ט
שיעור בספרו של הרב שג"ר לימי החנוכה: "להאיר את הפתחים"

כתבי הרב שג"ר: חינוך ואידיאולוגיה

הרב אבישי שרייבר • כ"ו טבת תשע"ט
שיעורו של הרב אבישי על דברים שכתב הרב שג"ר על חינוך בעולם אידיאולוגי ועל הצעתו לחינוך ציוני דתי חדש בעקבות פטירתו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

כתבי הרב שג"ר: אמונתי

הרב אבישי שרייבר • י"א שבט תשע"ט
שיעור על מאמרו של הרב שג"ר בספר "לוחות ושברי לוחות" בו הוא פורש את עיקרי משנתו האמונית

כתבי הרב שג"ר: אמונתי, המשך

הרב אבישי שרייבר • י"ח שבט תשע"ט
שיעור נוסף על מאמרו של הרב שג"ר על עיקרי משנתו האמונית

כתבי הרב שג"ר: "הדור קיבלוה", שיעור ראשון

הרב אבישי שרייבר • ט' אדר א' תשע"ט
מתחילים להתכונן לפורים: מאמרו של הרב שג"ר העוסק בשאלות דתיות, אגב העיסוק בפורים

כתבי הרב שג"ר: "הדור קיבלוה", שיעור שני

הרב אבישי שרייבר • ט"ז אדר א' תשע"ט
ממשיכים להתכונן לפורים בעזרת מאמרו של הרב שג"ר - "הדור קיבלוה בימי אחשורוש". השיעור מתחיל בעיסוק במדרשים על דמויות המגילה.

כתבי הרב שג"ר: פורים

הרב אבישי שרייבר • ו' אדר ב' תשע"ט
פור הוא הגורל - לימוד בספרו של הרב שג"ר לפורים.

כתבי הרב שג"ר: הצדיק

הרב אבישי שרייבר • י"ז סיון תשע"ט
לימוד בעקבות דמות הצדיק, ואולי אף בעקבות דמותו של הרב שג"ר - על נשיאת ההפכים, תורה והתגלות יחד עם חופש ועצמיות