הרב אלחנן ניר: אגרות הראי”ה

אגרות ראי"ה 13- על העבדות הטבעית

הרב אלחנן ניר • ח שבט תשע"ו
דיברנו על תפיסת העבדות אצל הרב באגרת פט ושורשיה בתפיסות המערביות של העבדות אצל הובס לוק וז'אן ז'אק רוסו.

אגרות ראי"ה 14 - תורה ומדע

הרב אלחנן ניר • כב שבט תשע"ו
דיברנו על הקונפליקט שבין התורה למדע ועל הגישות השונות שהרב נוגע בהם באגרת.

אגרות ראי"ה 15: אגרת צג

הרב אלחנן ניר • כט שבט תשע"ו

אגרות ראי"ה 16: אגרת צה

הרב אלחנן ניר • אדר א תשע"ו

אגרות ראי"ה 17: אגרת צו

הרב אלחנן ניר • אדר א תשע"ו
על תורת ארץ ישראל.

אגרות ראי"ה 18: אגרת קג חלק א

הרב אלחנן ניר • אדר ב תשע"ו
על ההבדלים בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי.

אגרות הראי"ה 21: אגרת קיב

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ו

אגרות ראי"ה 19: אגרת קיא

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ו
על משמעותה של לשון הקודש.

אגרות ראי"ה 20: אגרת קע

הרב אלחנן ניר • אייר תשע"ו
המשך העיון במשמעותה של לשון הקודש.

אגרות ראי"ה 19: אגרת קג חלק ב

הרב אלחנן ניר • 

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435