הרב אלחנן ניר: מה עושים עם התהומות?

מה עושים עם התהומות? [שיעור ראשון]

הרב אלחנן ניר • ח' אייר תשע"ט
אדם מבקש להיות מוסרי, להתקדש, להיטהר, ועדיין התהומות רוחשים ותוססים בקרבו. כיצד ניתן להתמודד מולם? גדולי החסידות והראי"ה קוק אל מול הערבוב בנפשות ה...

מה עושים עם התהומות? [שיעור שני]

הרב אלחנן ניר • ט"ו אייר תשע"ט
אחר העיסוק בשיעור הראשון במענים הראשונים והשונים לתהומות - בשיעור זה יתחדד ההבדל שבין הצעקה והאנחה, כפי שהרב שג"ר מתאר זאת. לאחר מכן יתמקד השיעור ב...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435