הרב יאיר דרייפוס: שיחה שבועית

תשובה וקבלת עול

הרב יאיר דרייפוס • ה' אלול תשע"ה
עיון בשיחהשל הרב שג"ר על מקומה של קבלת העול בעולם הרוחני של ימינו.

עצות לכוונה בתפילת יום הכיפורים

הרב יאיר דרייפוס • יב אלול תשע"ו
עיון במאמר של הרבי מלובביץ על עבודת התפילה, ובדרשה ליום הכיפורים של הרב שג"ר.

אוצר של מתנת חינם

הרב יאיר דרייפוס • יט אלול תשע"ה
עיון במדרש ובתורות של ר' נחמן והרב שג"ר, על סליחה בלתי מותנית ועל מקומה של החמלה ביום הכיפורים

דינא קשיא ודינא רפיא - לקראת ראש השנה

הרב יאיר דרייפוס • כ"ו אלול תשע"ה
עיון באגדה על ליל ראש השנה בבית הקברות, בתורה של השפת אמת על השבת האחרונה של השנה ובתורה של רבי נחמן על הניגונים.

שכן טוב - סוד הזיקה

הרב יאיר דרייפוס • ב חשוון תשע"ו
על המעבר מהחגים אל החורף, על הצורך בהשתהות ועל יחסי שכנות.

מישוש, קול ובכי

הרב יאיר דרייפוס • ל חשוון תשע"ו
על דמויתיהם של יעקב ועשיו, ועל משמעותה של גניבת הברכות.

אורות באופל הגוף

הרב יאיר דרייפוס • ז' כסלו תשע"ו
לימוד דרשת הזוהר על סולם יעקב וקטעי דרשה של ה'נתיבות שלום' לחנוכה, על היחס בין הראש לרגליים.

חנוכה, מחיצות ופתח הבית

הרב יאיר דרייפוס • י"ד כסלו תשע"ו
לימוד מדרש לפרשת וישלח, ודיון על מחיצות והפלתן, ועל משמעותו של פתח הבית - לקראת חנוכה.

חזיונות של כבוד ושלום

הרב יאיר דרייפוס • כ"א כסלו תשע"ו
עיון בתורה יד בליקוטי מוהר"ן, ודיון על חנוכה ויחסי יהודים וגויים היום - בין היום והלילה, המודעות המפרידה וטשטוש הגבולות.

הרב קוק והחסידות

הרב יאיר דרייפוס • ה טבת תשע"ו
על המתח בין אוטופיות וריאליה הלכתית, ועל יחסו של הרב קוק לחסידות.

חזיונות של עצים ואבנים

הרב יאיר דרייפוס • י"ג טבת תשע"ו
עיון בפסקה של הרב קוק ובתורה של אדמו"ר הזקן על עדיפותו של הדומם על החי והצומח, והיחס בין המשכן למקדש.

הרהורים על השמות

הרב יאיר דרייפוס • י"ט טבת תשע"ו
על היחס בין שמו של האדם לגופו ולנשמתו - שיחה שבועית לפרשת שמות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435