הרב יאיר דרייפוס: תורת הרב קוק

מתורת הרב קוק

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
שיעור שני

מתורת הרב קוק

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע
לימוד משותף בתורתו וכתביו של הרב קוק במבט של 'לוחות שניים'. שיעור ראשון: מבוא -'לוחות שניים' ברב קוק
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435