הרב יוסי גמליאל: "הדחף העמום": יהדות ואוטוביוגרפיה בכתבי פרנץ רוזנצוויג

הדחף העמום 1: עובדות החיים

הרב יוסי גמליאל • ח' אלול תשע"ט
מבוא ביוגרפי על חייו והגותו של פרנץ רוזנצוויג ועיון ראשוני בקטע יומן בו מתאר רוזנצוויג את ההבדל בין עובדה לאידאה, ואת היות היהדות מושתת על חיים של ...

הדחף העמום 2: עובדות החיים (2)

הרב יוסי גמליאל • טו אלול תשע"ט
המשך דיון בחשיבות הממד הביוגרפי בהגותו של רוזנצוויג - הן הממד הביוגרפי שלו, והן המודוס הביוגרפי באופן כללי כמייצר 'הגות של התנסות'.

הדחף העמום 3: עובדות החיים (3)

הרב יוסי גמליאל • כב אלול תשע"ט
עיון בקטע מתוך אגרת "הא-לוקי והאנושי" שכותב רוזנצוויג לתלמידיו בבית המדרש היהודי החופשי בפרנקפורט. רוזנצוויג מציב את המודוס ה"עובדתי" ככזה שמאפשר ת...

הדחף העמום 4: ההיגיינה של התשובה

הרב יוסי גמליאל • ז' תשרי תש"פ
עיון לקראת יום כיפור בהתנסחויות שונות של רוזנצוויג בנושא התשובה; גם במרחב זה צף ועולה הממד העובדתי, הביוגרפי בו בעל התשובה נדרש לשוב פעם אחר פעם אל...

הדחף העמום 5: פילוסופיה ביוגרפית - איגרת לפרדריך מינקה

הרב יוסי גמליאל • ה' חשון תש"פ
עיון באגרת רבת השראה שכותב רוזנצוויג למורו מימי לימודיו באוניברסיטה, פרידריך מיינקה. באגרת זו מבצע רוזנצוויג אנליזה עצמית חריפה בכנותה ומתאר את יחס...

הדחף העמום 6: פילוסופיה ביוגרפית - ראשית השארית

הרב יוסי גמליאל • יב חשון תש"פ
עיינו בכמה מקטעי היומן המוקדמים של רוזנצוויג וזיהינו בהם חיבורים מפתיעים בין התכונות האישיות שלו לבין התשתית היהודית שהו מתחיל לכונן בעצמו.

הדחף העמום 7: פילוסופיה ביוגרפית - דת ומוסר

הרב יוסי גמליאל • יט חשון תש"פ
עיון בפרגמנטים מוקדמים של רוזנצוויג העוסקים בדת ומוסר. טיב עיסוקו של רוזנצוויג בסוגיא נגזר מהדיכוטומיה שהוא מזהה בין קיום מוסרי נטול הבניות, הנוצר ...

הדחף העמום 8: פילוסופיה ביוגרפית - אל מול ההורים

הרב יוסי גמליאל • כו חשון תש"פ
עיון באגרת של רוזנצוויג, באחרית ימיו, אל אמו, העוסקת בשמו ובעובדה שהוא חש ששמו ניתן לו במקרה, מה שמעיד על "העם-ארציות של מקורו". נוכח תחושת התלישו...

הדחף העמום 9: יהדות ונצרות (1)

הרב יוסי גמליאל • ג' כסלו תש"פ
אחד האירועים המכוננים ביותר בחיי רוזנצוויג הוא עמידתו להתנצר ונשארותו, לבסוף, יהודי, בקיץ 1913. כהקדמה לעיון באגרותיו קראנו את תיאורה של רבקה הורבי...

הדחף העמום 10: יהדות ונצרות (2)

הרב יוסי גמליאל • י' כסלו תש"פ
עיינו בשתי אגרות מאוחרות של רוזנצוויג (משנת 1920) בהן הוא חוזר אל הקיץ הסוער של 1913 ואל הטלטלה העזה בין התנצרות להישארות יהודי. רוזנצוויג מתאר את ...

הדחף העמום 11: יהדות ונצרות (3)

הרב יוסי גמליאל • י"ז כסלו תש"פ
חלק ראשון של עיון באגרת המרכזית שאותה כותב רוזנצוויג רגע אחרי החלטתו "להישאר אפוא יהודי". אגרת זו מציפה שאלות של דואליזם ומוניזם, ומתארת באופן מרתק...