הרב שרייבר והרב דרייפוס: נטישה מסע וגעגועים

נטישה, מסע וגעגועים 1

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • י"א אייר תשע"ה
שיעור ראשון בסדרה המועברת במסגרת 'על דעת המקום': תכנית לימוד ועבודה רוחנית בישיבת שיח יצחק. על אברהם הנוטש את בית אביו, ועל מקומה של הנטישה בחיי האדם.

נטישה, מסע וגעגועים 2

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כ"ה אייר תשע"ו
סרטון של השיעור השני בסדרה המועברת במסגרת 'על דעת המקום': תכנית לימוד ועבודה רוחנית בישיבת שיח יצחק. קריאה במדרשים על מסעו של אברהם אבינו.

נטישה, מסע וגעגועים 3

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • ג סיוון תשע"ה
סרטון של השיעור השלישי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על האוטופיה של המסע, ועל רוחו של חג השבועות.

נטישה, מסע וגעגועים שיעור 4

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • י סיון תשע"ה
שיעור רביעי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. על חן המקום, מקומו של עולם והתנועה של חיפוש המקום.

נטישה, מסע וגעגועים 5

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • יז סיוון תשע"ה
שיעור חמישי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. עיון בתורות חסידיות על הכשל בהגשמתן של מטרות, על שפלות והשתוות.

נטישה, מסע וגעגועים 6

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • א תמוז תשע"ה
שיעור שישי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. מסע אל מתחת לאדמה - על משמעות בליעתה באדמה של עדת קורח.

נטישה, מסע וגעגועים שיעור 7

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • ח תמוז תשע"ה
שיעור שביעי בסדרה המועברת במסגרת תכנית 'על דעת המקום'. קריאה בתורות חסידיות על בין המצרים, על חורבן, פרידה והתגלות.

נטישה, מסע וגעגועים שיעור 8

הרב יאיר דרייפוס והרב אבישי שרייבר • כב תמוז תשע"ה
על זמנים של חילופי הנהגה: בין משה ליהושע, בין רבי נחמן לבאים אחריו, בין האדמו"ר הריי"ץ לרמ"מ מלובביץ.

נטישה, מסע וגעגועים שיעור 9

הרב אבישי שרייבר • כט תמוז תשע"ה
סימנים בדרך: על המפגש עם הלב של העולם, איך נפתחים אליו ומה עושים איתו.