זוהר מאור: ועד בעלי המוסר

ועד בעלי המוסר: תורה היא יראה לפי ר' ירוחם

זוהר מאור • חורף תשע"ח

ועד בעלי המוסר: החסד אצל ר' ירוחם

זוהר מאור • חורף תשע"ח

ועד בעלי המוסר: תפיסת הרחמים של רבי נחמן

זוהר מאור • חורף תשע"ח

ועד בעלי המוסר: מפגש סיכום

זוהר מאור • קיץ תשע"ח
מפגש אחרון בועד בעלי המוסר: מהו עניינו של לימוד המוסר, וכיצד הוא מביא לתיקון.

ועד בעלי המוסר: הרלוונטיות של בעלי המוסר

זוהר מאור • קיץ תשע"ח
עיון בשאלה האם תורתם של בעלי המוסר רלוונטית, וכן בתפיסת האימננטיות של בעלי המוסר.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435