זוהר מאור: לטפס על קיר חלק

לטפס קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
שיעור 8 - השפעתן של תפיסות קבליות על ההלכה - ניצן גאלדור

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
שיעור 7 - מחולק לשני דוברים:אלישיב שרלו - על קונספציה ושרירותיות הלכתית ברמב"ם. דוד קולומבוס - על מקומה של הפילוסופיה האריסטוטאלית בעולמו ההלכתי של...

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
שיעור 6 - הרמב"ם וספיריטואליזם - בנימין חסון

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
שיעור 5 - ההלכה בתקופת בית שני והכתות - ארי סילברמן

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
שיעור 4 - תשובת חז"ל על המתקפה הנוצרית כנגד ההלכה - אבישי שטכלברג

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
שיעור 3 - המתקפה הנוצרית על מושג ההלכה והנורמה

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
שיעור 2 - התעצבות מושג ההלכה אצל חז"ל - גלעד גייבל

לטפס על קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד
שיעור פתיחה - עיון בתנ"ך והצגת שאלות
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435