זוהר מאור: מהר”ל וחז”ל

מהר"ל וחז"ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב
שיעור אחרון- ו' כסלו- תפיסת הנס של המהר"ל ופירושו לניסים בספרות חז"ל.

מהר"ל וחז"ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב
כ"ח חשוון- תפיסת הנס בחז"ל.

מהר"ל וחז"ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב
כ"א חשוון- דברי חז"ל והאמת ההסטורית.

מהר"ל וחז"ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ג
י"ד חשוון, מושג האמת במחשבת חז"ל ובהגות המהר"ל- ב.

מהר"ל וחז"ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ג
ז' חשוון, מושג האמת במחשבת חז"ל ובהגות המהר"ל- א.

מהר"ל וחז"ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב
שיעור 3- כ"ד אלול, מושג הפשיטות במחשבת התשובה של המהר"ל.

מהר"ל וחז"ל

ד"ר זוהר מאור • תשע"ב
שיעור 2, י' אלול.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435