זוהר מאור: תורת הרב קוק לדורנו

תורת הרב קוק לדורנו 3

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
כא' אלול.

תורת הרב קוק לדורנו 2

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
יד' אלול

תורת הרב קוק לדורנו 1

ד"ר זוהר מאור • תשע"א
שיעור ראשון בסדרת שיעורים בכתבי האי"ה קוק והקשרם לדורנו.שנת הלימודים תשע"א-ב.ז' אלול.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435