חבורת המשפחה

המשפחה בכתבי הרב שג"ר

איתן אברמוביץ • סיוון תשע"ו
עיון בכמה דיונים על המשפחה בכתבי הרב שג"ר: על עידון היצר, נישואין מתוך בחירה והמשפחה כאוונגרד.

המשפחה הדתית לאן?

זוהר מאור • סיוון תשע"ו
פתיחה לדיון מסכם על עתידה של המשפחה - האם יש לשמר את הקיים או להתכונן לשינוי?

עתיד המשפחה - פולמוס הפילגש

זוהר מאור • תמוז תשע"ו
המשך הדיון המסכם על עתידה של המשפחה הדתית. עיון בפולמוס בין פרופ' צבי זוהר לרב שמואל אריאל על יישום דין פילגש בימינו.

חבורת המשפחה - דיון מסכם

זוהר מאור • תמוז תשע"ו
דיון מסכם לשיעורי החבורה על המשפחה, מהתנ"ך, דרך חז"ל, ימי הביניים והעידן המודרני, ועד אלינו.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435