הרב יאיר דרייפוס: חכמה ותמימות

חכמה ותמימות 4

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב
כד' חשוון.

חכמה ותמימות 3

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב
יז' חשוון.

חכמה ותמימות 2

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב
י' חשוון.

חכמה ותמימות 1

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב
שיעור ראשון בסדרת שיעורים בנושא היחס שבין חכמה ותמימות. ג' חשוון.
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435