איתן אברמוביץ: על המקום והתפילה

על המקום והתפילה 1

איתן אברמוביץ • תשע"ה
התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, דרך היחס לארץ ישראל ולתפילה. שיעור ראשון - פתיחה והצגת הנושא.

על המקום והתפילה 2

איתן אברמוביץ' • תשע''ה
התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה. שיעור שני - הכיסופים לארץ וחווית המפגש איתה אצל ריה"ל בכוזרי ואצל חלוצי העלייה השנייה.

על המקום והתפילה 3

איתן אברמוביץ' • תשע''ה
התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה. שיעור שלישי - על היחס המורכב לקדושת הארץ ולמטענים שהיא נושאת איתה במגוון מקורות, מימי הביניים ועד העלייה השנייה

על המקום והתפילה 4 - המקום ו'המקום'

איתן אברמוביץ' • תשע''ה
על קביעת חז"ל לפיה ה' מקומו של עולם ואין העולם מקומו, ובהשלכותיה על תפיסת המקום הממשי. עיון בכמה מדרשים בנושא, ועיסוק בגלגולו של המקום באר"י.

על המקום והתפילה 5 - החלל הפנוי והמקום הממשי

איתן אברמוביץ' • תשע"ה
התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 5. המשך העיסוק בחווית המרחב של מקומו של עולם והחלל הפנוי. נעסוק בשער ג של נפש החיים.

על המקום והתפילה 6 - רוזנצווייג וארץ ישראל

 • 
התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 6. יחסו של רוזנצווייג לארץ ישראל, על היחס בין הארץ והתפוצות, התמקמות ארצית ושליחות רוחנית, משיחיות ונורמל...

על המקום והתפילה 7 - סתמיות ודרך ארץ

איתן אברמוביץ' • תשע''ה
התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 7. סביב מסעו של רבי נחמן לארץ ישראל, על חרדת התלישות, על הצורך במקום, ועל מה שקורה אחרי שמוצאים אותו.

על המקום והתפילה 8 - מהמקום אל התפילה

איתן אברמוביץ' • תשע''ה
התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 8. מהעיסוק במקום למקומה של התפילה. נתבונן במעבר מבית המקדש לבית הכנסת, במתח בין המרכז הקדוש לאינסוף

על המקום והתפילה 9 - התפילה ועיצוב המרחב

איתן אברמוביץ' • תשע''ה
התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 9. התפילה ועיצוב המרחב

על המקום והתפילה 11 - תפילה והליכה

איתן אברמוביץ' • תמוז תשע''ה
התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 11. סיכום סדרת השיעורים בלימוד כמה מקורות על מקומה של התנועה בדיבור התפילה עצמו, באופן שבו התפילה משתמשת ...

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435