הרב יאיר דרייפוס: שחר אבקשך

ייחוד גוף ונשמה 13: עבודת שעשועים של ימי פורים

הרב יאיר דרייפוס • יד אדר א' תשע"ו
המשך עיסוק בימי הפורים, דיבור מתוך נגיעות בשפת הלב על הסיפור של הרב קרליבך "מוישלה לחיים", יחד עם דרשתו של הרב שג"ר בצחוק וריפוי.

ייחוד גוף ונשמה 14: ייחוד הלב והיד

הרב יאיר דרייפוס • כא' אדר א' תשע"ו
עוד דיבורים על נתינה והקשר בין שמחת הפורים לנתינה שבחג.

ייחוד גוף ונשמה 15: הירהורים על נתינה, אביונים ועמלק

הרב יאיר דרייפוס • כח' אדר א' תשע"ו
דיבור על היחסים השונים ל"אחר" שפורים פותח בפיננו.

ייחוד גוף ונשמה 16: "ידע יפה שורש נשמתם"

הרב יאיר דרייפוס • ה' אדר ב' תשע"ו
לימוד תורה מתוך "הפחד היצחק" שעוסקת בשבת זכור, דיבור על הניצוץ שבעמלק, על הקשר שבין גוף ושורש נשמה, ועל יחסו של הרב הוטנר לרב קוק.

ייחוד גוף ונשמה 17: הרהורי תיקון מבושמים

הרב יאיר דרייפוס • יב' אדר ב תשע"ו
הרהורים על פורים, פורים כפורים, דיבור בדרשה של הרב שג"ר ליוה"כ התשס"ז, ועל עיצובם של יום כיפור ופורים. דיבור על היחס בין הרב עמיטל לרב שג"ר בעקבות...

ייחוד גוף ונשמה 18: תיקון הצוואר

הרב יאיר דרייפוס • יט' אדר ב' תשע"ו
לימוד על חומרות החמץ, עיון בשיטותיהם של הרדב"ז והרש"ב מפשיסחא בנושא.

ייחוד גוף ונשמה 19: חידוש וקידוש

הרב יאיר דרייפוס • כו' אדר ב' תשע"ו
דיבור על "החודש הזה לכם ראש חודשים", עיסוק במדרש בשמות רבה, על הברכה שמברכין כשרואה את הלבנה בהתחדושתה, ועל היחס במדרש בין קדושה להתחדשות.