הרב אלחנן ניר: עיונים בספר עזרא

הנפץ שבשפה

הרב אלחנן ניר • ז סיוון תשע"ח
שיעור פתיחה לעיון בספר עזרא: השיבה הציונית לעברית הביאה עמה את ההבנה כי בתוך העברית המתחדשת טמון נפץ דתי. גרשם שלום מחד, והפוסקים החרדים (בעל שבט ה...

עזרא כמבשר התורה שבעל פה - חלק א

הרב אלחנן ניר • כט אייר תשע"ח
לימוד פרק ז' בעזרא, עיסוק בדברי הגמרא על עזרא שחידש את כתב התורה ומשמעות חידוש זה. השיעור ניתן בעת העברת השגרירות האמריקנית לירושלים בכ"ט באייר תשע...

עזרא כמבשר התורה שבעל פה - חלק ב

הרב אלחנן ניר • כא סיון תשע"ח
לימוד פרק ט-י בספר עזרא: על משמעות התורה שבעל פה, התמודדות עזרא עם נישואי התערובת בזמנו, וכיצד התמודדות זו השפיעה על תופעת נישואי התערובת בהמשך ימי...